Tervetuloa kotisivuilleni

Olen kuntapoliitikko Johanna Karjula Jyväskylästä, Keski-Suomesta. Olen toiminut jo 14 vuoden ajan kuntapäättäjänä. Erilaiset työtehtävät ja luottamustoimet ovat antaneet minulle paljon kokemusta ja ja vahvistaneet näkemystä siitä, miten yhteisen maamme ja sen ihmisten hyvää ja turvallista tulevaisuutta on tänään rakennettava.

Joka kerta kun olen ollut ehdolla, on minun täytynyt pohtia, mikä päättäjän tehtävässä motivoi ja millainen poliitikko haluan olla. On pitänyt myös miettiä, mitä lisäarvoa voin tuoda omalla persoonallani ja osaamisellani nykyiseen poliittiseen keskusteluun.

Ihmisten aito kohtaaminen on minulle tärkein asia. Jokainen ihminen ansaitsee tulla kuulluksi. Keskustelut, joita olen saanut näiden vuosien aikana käydä muun muassa kuntalaisten kanssa, ovat opettaneet minua valtavasti. Haluan olla tekemässä inhimillistä politiikkaa, jossa ihmistä kuunnellaan ja arvostetaan. Viisaus ei piile meissä poliitikoissa, vaan sitä voi oppia palan kerrallaan, kun malttaa pysähtyä kuuntelemaan, kohtaamaan ja tekemään työtä.

Luokanopettajana olen oppinut ymmärtämään erilaisten oppilaiden tarpeet ja oikea-aikaisen tuen yhteyden oppilaiden kasvuun ja oppimiseen. Floristin työssä, sairaalan kukkakaupassa opin kohtaamaan monisairaat ihmiset ja keskustelujen kautta sain käsityksen erilaisten ennaltaehkäisevien tukipalvelujen ja toimivan palvelupolun merkityksestä niin inhimilliseltä kannalta katsottuna, kun kustannussäästöjen näkökulmasta. Työelämäpalvelujen asiantuntijan tehtävä taas on antanut minulle näkemystä työllistämispolitiikasta ja näyttänyt merkityksellisen tekemisen arvon ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Kuntapolitiitikon kokemus on tuonut varmuutta nostaa asioita keskusteluun ja viedä niitä päätöksentekoon sekä auttanut ymmärtämään päätöksentekojärjestelmämme kokonaisuuden.

En pidä vihamielisyydestä, enkä faktojen vääristelystä. Haluan omalta osaltani olla edistämässä sitä, että erilaiset mielipiteet nähdään rikkautena, joista meillä jokaisella on mahdollisuus oppia. Meillä on vielä paljon tekemistä keskustelukulttuurin muuttamisessa toisia ymmärtävämmäksi. Myös siihen työhön olen valmis. Puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä pääsemme parhaaseen lopputulokseen.

Haluan perehtyä ja ottaa selvää. Olen valmis pitkäjänteiseen ja haastavaan työhön. Haluan olla rakentamassa meille kaikille yhteistä Suomea, yhdessä!

Olen teitä varten, teidän ja tulevaisuuden asialla. Ollaan yhteydessä!

Tulevaisuus päätetään tänään, tehdään se yhdessä!

Eroperheen lapsella on oikeus molempiin vanhempiin

Tiistai 9.4.2019 - Johanna

Avioerotilanteissa isän ja äidin oikeudet eivät ole tasavertaiset. Huoltajuuskiistoissa isä jää aivan liian usein tappiolle. Vuonna 2017 Suomessa 152 000 perhettä muodostui äidistä ja lapsista ja vain noin 33 000 oli isän ja lasten muodostamia perheitä. Vuonna 2006 tehdystä laajasta tutkimuksesta (OPTULA) selviää, kuinka huoltoriitapauksista valtaosa (65%) päätyy äidin eduksi ja alle kolmanneksessa (27%) lapsen huoltajuus määrätään isälle.

Lainsäädännön tulee tukea vanhempien yhdenvertaista kohtelua ja tasavertaista vanhemmuutta. Lähtökohtana tulee olla, että lapsella on oikeus molempien vanhempiensa luona olemiseen. Tutkimusten mukaan isät jäävät usein huoltajuuskiistoissa kakkoseksi. Siksi lainsäädännön on turvattava myös isien oikeus lapsiin erotilanteissa.

Pitkittyneet huoltajuuskiistat ovat erityisen haitallisia lapsille.  Lasta ei saa missään olosuhteissa käyttää pelinappulana vanhempien välisissä kiistoissa. Vaikka lakiin on kirjattu, kuinka lapsen läheiset ja myönteiset ihmissuhteet tulee turvata vanhempiensa välillä, tämä ei toteudu lähellekään aina. Huoltajana toimiva vanhempi voi halutessaan hankaloittaa lapsen ja etävanhemman yhteydenpitoa, sillä sitä ei ole sanktioitu.

Tapaamisoikeuden korostaminen lainsäädännössä ei ole riittävällä tavalla turvannut lapsen suhteita molempiin vanhempiinsa. Vieraannuttaminen onkin sanktioitava. Lapset tarvitsevat molempia vanhempiaan.

1 kommentti . Avainsanat: eroperheet, huoltajuus, lasten oikeudet, lapsiperheet,

Lisää kirjoituksia