Psykiatrian yhteistyömalli saatava koko Suomeen

Perjantai 4.1.2019 - Johanna


Mielenterveydenhäiriöt ovat uusi kansansairaus. Hufvudstadsbladetin mukaan joka toinen suomalainen kärsii mielenterveysongelmista jossain vaiheessa elämäänsä.

Erityisen huolestuttavaa on se, että ongelmat ovat lisääntyneet voimakkaasti etenkin lasten ja nuorten keskuudessa. Resurssit eivät pysy lisääntyneen tarpeen perässä, ja hoitoon pääsy on tämän vuoksi hankalaa.

Suomen mielenterveysseuran mukaan mielenterveyden häiriöiden vuotuiset kustannukset ovat suomessa 11 miljardia euroa. Käytämme siis lähes 6 % bruttokansantuotteestamme mielenterveyden hoitamiseen tai sen häiriöiden aiheuttamiin kustannuksiin.

Palvelumme eivät kuitenkaan toimi niin kuin niiden pitäisi: kokemus on, että hoitoon on pääsy on sattumanvaraista ja jopa mahdotonta. Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomuksessa nousee esille, kuinka mielenterveydenpalvelut koetaan pirstaleisina.

Tarvitsemme psykiatrian yhteistyömallin koko Suomeen. Keravan kaupungin ja HYKS:n toteuttama pilotti, jossa erikoissairaanhoidon psykiatrista osaamista on tuotu osaksi perusterveydenhuoltoa, on esimerkki hyvästä yhteistyömallista.

Mallin mukaisesti muuallakin Suomessa niin psykiatreja kuin psykiatrisia sairaanhoitajia tulee siirtää sairaaloiden psykiatrialta terveyskeskuksiin ja näin lisätä yleislääkäreiden toimintamahdollisuuksia psykiatristen potilaiden hoidossa.

Tämän toteutuessa hoitajat ja lääkärit saavat luonnollisen konsultointimahdollisuuden esimerkiksi tapaamistuntien aikana, puhelimitse tai potilaspostin kautta. Psykiatrien vastaanotolle valikoituvat näin juuri kyseisestä palvelusta hyötyvät ja sitä tarvitsevat.

Asiakkaan näkökulmasta mallin tavoitteena on sujuvampi ja nopeampi pääsy päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Tämä tulee taata esimerkiksi terveyskeskuksiin luotavilla matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveysvastaanotoilla, joihin ei tarvitse varata aikaa etukäteen.

Keravan kokemusten mukaan apua tarvitsevat ovatkin päässeet hoidon piiriin huomattavasti paremmin, kun asiakkaat ovat voineet varata aikoja psykiatrisen hoitajan alkuarviointiin itsenäisesti nettiajanvarauksella. Näin esimerkiksi nettiterapioiden käyttö on kaksinkertaistunut edellisvuodesta, ja lyhytpsykoterapiaan on tarvittaessa ohjattu suoraan terveyskeskuksesta.

Lääkärilehden mukaan Keravan kokemukset ovat varsin rohkaisevia: vuoden aikana mielenterveys- ja päihdekäynnit ovat kaksinkertaistuneet, ja palveluiden piiriin tullut 30 % enemmän potilaita.

Pulmiin on siis kyetty puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa, minkä ansiosta ongelmien kasaamista on pystytty ennaltaehkäisemään. Keravalla tämä on näkynyt psykiatrian erikoissairaanhoidon laskutuksen pienentymisenä.

Tarvitsemme sote-keskuksiimme monituottajamallin vaatimusten mukaisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraation. Kerava toimikoon suunnannäyttäjänämme.

(Julkaistu KSML 4.1.2019)

Avainsanat: Mielenterveyspalvelut, psykiatria, ennaltaehkäisy


Kommentit

4.1.2019 11:12  Rosa Nissinen

Psykiatrit ja psykiatriset sairaanhoitajat voivat siis tarjota apua matalallakin kynnyksellä mielenterveydenhäiriöihin. Mikä on psykologien rooli? Psykologit ovat mielenterveyden asiantuntijoita ja ammattilaisia hoitamaan sen häiriöitä. Mielestäni myös psykologeja on saatava terveyskeskuksiin.

5.1.2019 7:01  Johanna

Kiitos kommentistasi Rosa. Psykologit ovat tottakai tärkeä osa hoitoketjua samoin kuin sosiaalipuolen ammattilaiset. Psykologit tekevät jo nyt arvokasta työtä asiakasrajapinnassa. Jos ajatellaan esim. lapsia ja nuoria, heillä on koulun kautta saatavilla psykologipalveluita. Ammattilaisten määrä ei suinkaan ole tasolla, jolla sen pitäisi. Meillä koulupsykologit tekee usein työtä, joka kuuluisi erikoissairaanhoitoon, ennaltaehkäisyyn ei ole aikaa ja resursseja. Hoitoketju ei toimi. Keravan malli on parantanut hoitoketjua, tuonut psykiatrit ja psykiatriset sairaanhoitajat lähemmäs asiakasta ja helpottanyt samalla psykologien hoitotaakkaa. Asiakkaalle tämä näkyy inhimillisempänä, parempana ja nopeampana palveluna. Yhteiskunnan näkökulmasta taas nopeampi hoitoonpääsy tarkoittaa säästöä kalliimmista pitkäaikaishoidoista.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini