Turvallisen lähikoulun säilyttäminen on lapsen edun mukaista

Sunnuntai 31.3.2019 - Johanna Karjula

Useissa Keski-Suomenkin kunnissa käydään keskustelua koulujärjestelyistä. Muun muassa Muuramessa kouluverkkoon kaavaillaan muutoksia: keskustan kouluun tehtävän ison investoinnin myötä oppilaita tultaneen siirtämään lähikouluistaan keskustan kouluun pitkienkin matkojen päästä. Keskittämistä suunnitellaan toteutettavan luokka-asteittain, ja esimerkiksi varhaiskasvatus on tarkoitus säilyttää myös haja-asutusalueilla. 

Kokonaisuutta arvioitaessa on kuitenkin ehdottomasti huomioitava elinvoima koko kunnan alueella. Koulujen yhdistäminen on joissain tapauksissa, lapsimäärän tippuessa merkittävästi, ymmärrettävä ja jopa välttämätön toimi. Toisaalta esimerkiksi Muuramen Isolahdessa lapsimäärä pysyy vähintäänkin samana seuraavan vuosikymmenen ja silti koulupalveluja varhaiskasvatusta lukuun ottamatta uhataan heikentää. 

Opettajana näen pienet kyläkoulut hyvinä oppimisympäristöinä: niissä esimerkiksi joustavan perusopetuksen periaatteita ja vertaisoppimista sekä lähiluonnon hyödyntämistä on pystytty toteuttamaan. Hyviä oppimisympäristöjä löytyy toki muualtakin koulun koosta ja sijainnista riippumatta – olennaista on kuitenkin arvioida päätösten vaikutuksia nimenomaan lapsen kannalta. Koulupäätöksissä kannatankin lapsivaikutusten arviointia.

Harjoitettavalla kaavoituspolitiikalla on merkittävä vaikutus lapsiperheiden asettumiselle. Kaavoituslinjauksia hyväksyttäessä onkin hyvä kriittisesti tarkastella, mitkä ovat päätöksen pidemmän aikaperspektiivin vaikutukset. Onko harjoitettava kaavoituspolitiikka edistämässä keskittämistä entisestään, vai mahdollistaako se myös hajaseutujen kehittämisen? Palveluita mietittäessä on hyvä pohtia, onko vallalla olevaan muuttoliikkeeseen reagoitava keskittämällä palvelut keskuksiin vai olisiko tietyissä tapauksissa kannattavaa pyrkiä lisäämään eri alueiden houkuttelevuutta varmistamalla esimerkiksi niiden peruskoulupalvelut. Lähikoululla kun on todistetusti valtava merkitys alueen houkuttelevuudessa.

Kannustan asukkaita aktiiviseen keskusteluun nykyisten ja tulevien päättäjien kanssa erityisesti kunnallisella, mutta myös valtiollisella tasolla. On tärkeää saada kuuluviin sellaisten ääni, joita asia eniten koskee.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Lähikoulu, keskittäminen, kaavoitus, lapsiperheet, kyläkoulu, oppimisympäristö