Eroperheen lapsella on oikeus molempiin vanhempiin

Tiistai 9.4.2019 - Johanna

Avioerotilanteissa isän ja äidin oikeudet eivät ole tasavertaiset. Huoltajuuskiistoissa isä jää aivan liian usein tappiolle. Vuonna 2017 Suomessa 152 000 perhettä muodostui äidistä ja lapsista ja vain noin 33 000 oli isän ja lasten muodostamia perheitä. Vuonna 2006 tehdystä laajasta tutkimuksesta (OPTULA) selviää, kuinka huoltoriitapauksista valtaosa (65%) päätyy äidin eduksi ja alle kolmanneksessa (27%) lapsen huoltajuus määrätään isälle.

Lainsäädännön tulee tukea vanhempien yhdenvertaista kohtelua ja tasavertaista vanhemmuutta. Lähtökohtana tulee olla, että lapsella on oikeus molempien vanhempiensa luona olemiseen. Tutkimusten mukaan isät jäävät usein huoltajuuskiistoissa kakkoseksi. Siksi lainsäädännön on turvattava myös isien oikeus lapsiin erotilanteissa.

Pitkittyneet huoltajuuskiistat ovat erityisen haitallisia lapsille.  Lasta ei saa missään olosuhteissa käyttää pelinappulana vanhempien välisissä kiistoissa. Vaikka lakiin on kirjattu, kuinka lapsen läheiset ja myönteiset ihmissuhteet tulee turvata vanhempiensa välillä, tämä ei toteudu lähellekään aina. Huoltajana toimiva vanhempi voi halutessaan hankaloittaa lapsen ja etävanhemman yhteydenpitoa, sillä sitä ei ole sanktioitu.

Tapaamisoikeuden korostaminen lainsäädännössä ei ole riittävällä tavalla turvannut lapsen suhteita molempiin vanhempiinsa. Vieraannuttaminen onkin sanktioitava. Lapset tarvitsevat molempia vanhempiaan.

1 kommentti . Avainsanat: eroperheet, huoltajuus, lasten oikeudet, lapsiperheet,