Yhteystiedot

johanna_karjula@hotmail.com

Keskusta-logo

Nuorissa on tulevaisuus
  • Katse ennaltaehkäiseviin palveluihin
  • Vastataan lasten ja nuorten hyvinvointiin perheitä tukemalla
  • Turvataan mielenterveyspalveluiden toimivuus

Yhteistyöllä
  • Tehostetaan moniammatillista, hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä
  • Kuunnellaan suorittavan tason työntekijöitä päätöksenteon pohjana
  • Kehitetään yritysten, oppilaitosten, kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä

Tulevaisuus päätetään tänään. Tehdään se yhdessä.